Brief LOB

07-10-2013 11:58

Betreft: LOB

Maassluis, 7 oktober 2013

 

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de (Studie)loopbaan oriëntatie begeleiding (Lob) maken we tijdens de CKV lessen een Lob-portfolio. In dit portfolio zullen leerlingen verslag doen van hun stages en Lob-opdrachten opslaan.

 Bij het maken van een portfolio gaan we gebruik maken van Facebook. Iedere leerling zal  nog voor de herfstvakantie een ‘professioneel account’ aanmaken. Zij zullen hiervoor hun  Lentiz-emailaccount gaan inzetten.

Het profiel aanmaken, invullen en gebruiken gebeurt onder begeleiding van de CKV docent . Tijdens de CKV lessen worden leerlingen gestuurd in het vormgeven en bijhouden van het profiel. Het profiel wordt  uitsluitend gevuld met informatie die gaat over school en stage. De leerlingen worden verzocht om naast professionele contacten alleen vrienden aan hun profiel toe te voegen die binnen dit project vallen.  

 

Onze school wordt dit jaar een Ghostbuster-school. Ghostbuster is een internettool die uw kind beschermd op internet doormiddel van een knop in de internetbrowser waarmee internet misbruik gemeld kan worden. U zal binnenkort meer informatie over Ghostbuster ontvangen.

 

De opzet van onze Lob heeft de volgende leerdoelen:

  • De leerling leert zich professioneel te profileren.
  • De leerling wordt zich bewust van de invloed van sociale media.
  • De leerling leert sociale media positief en effectief in te zetten.
  • De leerling leert netwerken.
  • De leerling ontwikkelt een heldere voorkeur voor een opleidingsrichting.
  • De leerling krijgt inzicht in welke opleidingen bij zijn/haar interesse passen.
  • De leerling ontwikkelt praktijk inzicht.

Dit jaar gaan we van start met dit project. Het portfolio zal gedurende dit en het volgende schooljaar steeds bijgewerkt en aangevuld worden door de leerlingen. Daarna kan de leerling zijn/haar profiel verwijderen of zelf blijven gebruiken als portfolio.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit project dan kunt u deze richten aan Dhr. M. Dijksma mdijksma@lentiz.nl.

 

Wij hopen u hier voldoende mee te hebben geïnformeerd.

C. Blok, directeur