week 2

09-01-2014 13:41

De eerste week na de Kerstvakantie....En we zijn meteen weer aan de slag. Een aantal leerlingen heeft een strakke planning voor het project moeten maken om het nog op tijd af te krijgen. Ook hebben we de biologietoets gemaakt. Deze toets is niet door iedereen goed gemaakt. In de klas hebben we besproken dat veel leerlingen niet genoeg tijd aan dit vak besteden. Leerlingen die niet geleerd hebben, of hun werk niet nakijken. Ook wordt de extra informatie die ze meekregen niet gebruikt. De onvoldoendes die gescoord worden kunnen grotendeels aan een te kort aan aandacht worden gewijt. Een aantal leerlingen zullen we gaan adviseren biologie te laten vallen.

 

Aankomende zaterdag is er een Studiebeurs in Ahoy. De leerlingen hebben hier een folder over meegekregen. Let u ook op de andere Open Dagen?